Make your own free website on Tripod.com

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

SEKOLAH MENENGAH

_______________________________

 

BORANG KHIDMAT KAUNSELING INDIVIDU

 

NAMA MURID :__________________________________     TINGKATAN:________

 

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya ingin mendapatkan khidmat kaunseling dari tuan/puan seperti ketetapan berikut:

 

TARIKH:

HARI:

MASA:

TEMPAT:

 

Perkara yang saya ingin bincangkan ialah: (Tandakan P pada kotak yang berkenaan)

 

 

AKADEMIK / PENDIDIKAN

 

 

 

PERIBADI

 

 

 

REMAJA

 

 

 

KELUARGA

 

 

 

PERKEMBANGAN DIRI

 

 

 

KERJAYA

 

 

 

MOTIVASI

 

 

 

DISIPLIN

 

 

 

LAIN-LAIN (Sila nyatakan).................................................................

 

Sekian dimaklumkan, terima kasih.

 

Yang benar,

 

 

 

............................................................                                                ......................................

(                                                          )                                                Tarikh