Make your own free website on Tripod.com

 

 

UNIT BIMBINGAN DAN KAUSELING

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

_______________________________________________

 

BORANG KHIDMAT KAUNSELING KELOMPOK

 

 
 

 

 

 


BK06

 
Kepada,

___________________________

___________________________

(Nama Guru Kaunseling)

 

Kami ingin mendapatkan khidmat kaunseling kelompok pada :

 

Tarikh : _____________________

Masa : _____________________

 

Perkara yang ingin kami bincangkan ialah (Tandakan X)

Akademik

 

Kerjaya

 

Disiplin

 

Sosial

 

Keluarga

 

Remaja

 

Peribadi

 

Lain-Lain

 

 

Ahli kelompok kami ialah :

Nama Ahli

Tingkatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khidmat yang diberikan sangat dihargai.

Sekian, terima kasih.

 

Yang benar,

 

 

..

(Nama Guru Kaunseling : )

Tarikh :