Make your own free website on Tripod.com

BK24

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

SEKOLAH MENENGAH / RENDAH

___________________________________

 

PENYATA KEWANGAN

PENDAPATAN PERBELANJAAN

TARIKH

BUTIRAN

JUMLAH

 

TARIKH

BUTIRAN

JUMLAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKI PADA AKHIR BULAN INI: RM .

 

Disediakan oleh : Disahkan oleh :

 

. .

( Guru Bimbingan Dan Kaunseling ) ( Pengetua / Guru Besar )