Make your own free website on Tripod.com

                                                                                                                                                                                                BK08

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

SEKOLAH ……………………………………………..

…………………………………………………………….

_____________________________________________________________________

                                                                                                Tarikh  :

Kepada :

………………………………………………………….

………………………………………………………….

 

Tuan / puan,

MEMOHON KEBENARAN BERJUMPA MURID

Kerjasama dan jasa baik tuan / puan dipohon untuk membenarkan murid yang mengemukakan surat ini yang bernama …………………………………………dari tingkatan / tahun ……………………untuk menjalani sesi kaunseling pada ………...... jam ………………………………..

2.         Atas pertimbangan dan kerjasama yang tuan / puan berikan, diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang menjalankan tugas,

………………………………………………….

( Nama GKSM :  ………………………………….)

_____________________________________________________________________JAWAPAN GURU         

Dibenarkan / Tidak Dibenarkan

(Alasan)…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Sekian, terima kasih.

Yang benar,                                                                              Tarikh :  ………………

…………………………………………

( Nama :  ……………………………….)